• Samfundsansvar

AP Pension styrker kontroller, processer og rapportering

Finanstilsynet var på ordinært inspektionsbesøg i AP Pension i starten af 2019. Det er en rutinemæssig gennemgang af selskabet, som sker løbende.

Ved et inspektionsbesøg følges der op på, om kundernes penge fortsat er i trygge hænder, herunder om selskabet er økonomisk robust, og om selskabet lever op til de mange regler, love og forordninger, der gælder for finansielle virksomheder.

- Et ordinært tilsyn i et pensionsselskab kan sammenlignes lidt med at få en tilstandsrapport på et hus, som fortæller, om der er nogle bygningsdele, der trænger til vedligeholdelse eller modernisering. Efter et tilsynsbesøg får man en redegørelse fra Finanstilsynet, som peger på de områder i selskabet, hvor der skal foretages forbedringer, forklarer administrerende direktør Bo Normann Rasmussen.

AP Pension har en klar plan for forbedringer

AP Pension har nu modtaget redegørelsen fra Finanstilsynet vedrørende inspektionsbesøget, og her peger de på en række områder, hvor de påbyder AP Pension at foretage forbedringer.

Påbuddene handler i vid udstrækning om formalia, kontroller og processer i AP Pension, ligesom Finanstilsynet peger på, at der kan være behov for at ansætte yderligere ressourcer inden for en række områder. Finanstilsynet peger også på forbedringsbehov inden for de såkaldte Solvens II-regler, som AP Pension løbende har arbejdet med at implementere i alle dele af forretningen.

- Finanstilsynet har givet os en række såkaldte påbud, som betyder, at der er nogle ting, vi skal sørge for at rette op på. Vi tager Finanstilsynets reaktioner meget seriøst, og vi har sat alle sejl til for at få rettet op på de ting, Finanstilsynet har peget på, siger Bo Normann Rasmussen og fortsætter:

- Vi har styrket direktionen, så vi står bedre rustet til fremtiden, og samtidig har vi ansat flere ressourcer og øget kompetencerne inden for de områder, Finanstilsynet har peget på. Vi har også forbedret det generelle ledelsessystem gennem blandt andet øget rapportering og hyppigere kontroller. Vi har på nuværende tidspunkt rettet op på over halvdelen af påbuddene, og vi har en klar plan for at komme i mål med de resterende forhold hurtigst muligt.

Bestyrelsen er med i hele processen

I forbindelse med inspektionsbesøget er der en tæt dialog mellem selskabets direktion, bestyrelse og repræsentanterne fra Finanstilsynet. Det vil sige, at bestyrelsen løbende har fulgt med i inspektionen, ligesom de også har fået præsenteret den samlede redegørelse på et møde med Finanstilsynet.

Bestyrelsesformand i AP Pension Niels Dengsø Jensen fortæller om sin oplevelse med inspektionen:

- Der har været en god dialog mellem bestyrelsen, direktionen og Finanstilsynet igennem hele forløbet, og i bestyrelsen er vi enige i de områder, Finanstilsynet peger på. Fokus er nu på at få gennemført de nødvendige forbedringer, så AP Pension kan fortsætte sin positive udvikling til gavn for alle os kunder. Vi er tilfredse med, at halvdelen af påbuddene allerede er løst, og vi har fuld tillid til, at direktionen tager de nødvendige skridt for at få rettet op på de resterende, siger bestyrelsesformanden.

AP Pension er et stærkt kundeejet selskab

AP Pension er ejet af kunderne og har gennem de sidste 100 år haft ægte kundedemokrati, hvor kunderne kan opstille delegerede til bestyrelsen.

- Det er vigtigt at holde fast i, at AP Pension er kundernes selskab, og at det i sidste ende er kunderne, der bestemmer, hvordan vi skal drive selskabet. Det betyder, at AP Pension helt naturligt handler og agerer efter, hvad der er bedst for kundefællesskabet, siger Niels Dengsø Jensen.

- AP Pension går ind i det nye årti som et robust og finansielt stærkt selskab. Det har Finanstilsynet ikke stillet spørgsmål ved. Hver gang vi skal have 100 kr. stående som sikkerhed for kundernes pensioner i såkaldt solvensdækning, har vi mere end det dobbelte, så vores pensioner er i trygge hænder, slutter bestyrelsesformanden.

Læs Finanstilsynets redegørelse og AP Pensions kommentar her

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.