• Samfundsansvar

AP Pension offentliggør sin anden årlige klimarapport

Som led i AP Pensions arbejde med at integrere Paris-aftalen og FN’s verdensmål i vores investeringsprocesser offentliggør vi vores anden årlige klimarapport. Rapporten er udvidet i forhold til sidste år og omfatter flere aktivklasser og mere uddybende scenarieanalyser.

En af de mest presserende udfordringer for en bæredygtig fremtid er klimaforandringer. Derfor støtter AP Pension både Paris-aftalens målsætning om at begrænse den globale temperatur-stigning til maksimalt 2 grader celsius og FN’s 17 verdensmål for en bæredygtig udvikling, hvoraf flere mål er relateret til klimaforandringer.

Formålet med klimarapporten er blandt andet at opnå et mere nuanceret indblik i hvordan klimaforandringer påvirker og vil påvirke vores investeringer nu og i fremtiden. Samtidig giver rapporten os mulighed for at måle og følge udviklingen i porteføljens klimaaftryk år efter år.

- Gennem vores arbejde med klimarapporten får vi vigtige indsigter om vores portefølje, og hvor vi kan sætte ind for at skabe positive forbedringer fremadrettet i relation til klimarisici. Samtidig øger rapporten omverdenens mulighed for at følge med i, hvordan vores investeringer bidrager til at nå de konkrete mål, vi har sat i forhold til at påvirke den grønne omstilling, siger investeringsdirektør i AP Pension Ralf Magnussen.

AP Pensions portefølje overholder sit CO2-budget

Målt op imod det såkaldte ”Sustainable Development” scenarie, som sigter mod en opnåelse af Paris-aftalens mål, ligger AP Pensions nuværende portefølje inden for sit CO2-budget. Men rapporten viser imidlertid også, at porteføljen umiddelbart vil overskride sit budget for CO2-udledning i 2029, hvis der ikke sker ændringer i de kommende år.

- Vi kan se, at der skal ske ændringer, hvis vores portefølje skal blive ved med at ligge inden for rammerne af Paris-aftalen. Det kan vi blandt andet selv påvirke gennem at øge vores investeringer i den grønne omstilling, og gennem at fortsætte med at opfordre virksomheder til at rapportere om deres C02-udledning samt fastlægge konkrete målsætninger for omstillingen af deres forretningsmodeller, så de lever op til Paris-aftalen og Sustainable Development scenariet, siger Ralf Magnussen og fortsætter:

- Men vi kan ikke, som investorer, løfte udviklingen alene. Der er også brug for politiske prioriteringer og beslutninger, der understøtter udviklingen. Ligesom vi er nødt til at forholde os til, at nogle af de teknologier, der er nødvendige for at realisere Paris-aftalens mål, slet ikke er udviklet endnu.

Øgede investeringer i grøn omstilling

AP Pensions bestyrelse har i foråret 2020 sat konkrete, ambitiøse mål for vores investeringer relateret til den grønne omstilling. Det betyder, at vi i 2023 skal have investeret mindst 10 mia. kroner i grønne investeringer og at denne type investeringer i 2030 skal udgøre hele 20 procent af de samlede investeringsaktiver.

Øget rapportering er en forudsætning for bedre beslutninger

Analyserne i rapporten viser, at knap 40 procent af selskaberne i AP Pensions portefølje har en robust klimastrategi, og at 23 procent har fastsat konkrete mål og ambitioner i forhold til Sustainable Development scenariet. Men samtidig har 37 procent af selskaberne en svag eller slet ingen strategi omkring klima og transitionen til en lav C02 verden.

- Der er brug for bedre data, øget rapportering og konkrete målsætninger hos de virksomheder, vi investerer i, hvis vi fremover skal kunne træffe endnu mere indsigtsfulde beslutninger om klimarisici. Den udvikling forsøger vi blandt andet at påvirke gennem vores samarbejde med Climate Action 100+ og The Institutional Investors Group on Climate Change, slutter Ralf Magnussen.

Tallene i rapporten er baseret på en analyse af selskabets samlede portefølje af børsnoterede aktier og virksomhedsobligationer, hvilket i alt udgør ca. 2.000 selskaber og beløber sig til omtrent 25 mia. kr.

Se og download rapporten her

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.