• Bæredygtighed

Årsrapport 2019: Rekordernes år i AP Pension

AP Pension fik rekordmange nye kunder i 2019, og kunderne indbetalte samtidig mere til selskabet end nogensinde før. Også kundernes afkast slog rekord og rundede 15,9 mia. kr. før skat. AP Pension blev samtidig det første danske pensionsselskab til at tilbyde sine kunder en fuld bæredygtig investeringslinje. På resultatsiden realiserede AP Pension et underskud på 71, 9 mio. kr. efter skat.

Hovedpointer for 2019

  • 100.000 nye kunder
  • 50 procent højere bruttoindbetalinger
  • 15,9 mia. kr. i investeringsafkast før skat
  • Lancering af AP Bæredygtig
  • Årets resultat efter skat er -71,9 mio. kr.

2019 er det første fulde regnskabsår, efter AP Pension købte Skandias danske forretning. Og netop købet af Skandia var hovedårsag til, at det kundeejede selskab kunne byde flere end 100.000 nye kunder velkommen til kundefællesskabet. Men selv hvis man ser bort fra tilgangen af Skandia-kunder, oplevede AP Pension en nettotilgang på over 6.800 nye kunder i 2019.

Kundernes samlede indbetalinger til AP Pension voksede med knap 50 procent til 15,3 mia. kr. mod 10,2 mia. kr. i 2018. En stor del af væksten i indbetalinger hænger naturligt sammen med tilgangen af kunder fra Skandia. Men også fra AP Pensions egen salgsafdeling, nærpension-samarbejdet med en lang række danske pengeinstitutter, samarbejdet med pensionsmæglerne og ikke mindst AP Pensions nye salgskanal af selvstændige forsikringsformidlere, som selskabet har videreført fra Skandia, bidrog til væksten i både kunder og indbetalinger.

Højeste investeringsafkast i AP Pensions historie

I 2019 opnåede AP Pension det største investeringsafkast i selskabets 100-årige historie på 15,9 mia. kr. før skat. Generelt var det aktiemarkedet, der bidrog til de høje afkast i 2019, men også AP Pensions ejendomsinvesteringer præsterede flotte afkast. Generelt var det kunder med mange risikoaktiver, der fik de højeste afkast, og i markedsrente fik kunderne f.eks. et gennemsnitligt afkast på 16,1 procent før skat, mens investeringsafkastet før skat i gennemsnitsrente blev 6,3 procent.

Set over de seneste tre år har AP Pensions kunder i markedsrente fået nogle af de højeste afkast blandt de kommercielle selskaber. F.eks. har en kunde med 20 år til pension fået 7,9 procent i gennemsnitligt årligt afkast før skat. Til sammenligning ligger gennemsnittet for de kommercielle selskaber på 6,8 procent i samme periode.

Fuld bæredygtig investeringslinje

Som de første i Danmark kunne AP Pensions kunder siden juni 2019 placere hele eller en del af deres pensionsopsparing i et bæredygtigt pensionsprodukt. Det gælder uanset om de ønsker et livscyklusprodukt eller en fast risikoprofil. Investeringerne er særligt udvalgte, fordi de skal understøtte en bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

En kunde med 30 år til pension opnåede et afkast på over 11 procent før skat i AP Bæredygtig, de første seks måneder produktet var på markedet. Det var det højeste afkast blandt alle pensionsprodukter på markedet med sammenlignelig risiko.

Årets resultat

Årets resultat udgør et underskud på knap 72 mio. kr. mod et overskud på 59 mio. kr. i 2018. Under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet med integrationen af Skandia, anser ledelsen i AP Pension resultatet for acceptabelt.

I resultatet er desuden indeholdt et underskud på syge- og ulykkesforsikringer (SUL) på 892 mio. kr., som ledelsen ikke finder tilfredsstillende. En betydelig del af underskuddet på SUL skyldes årets store rentefald, men der er samtidig en ubalance mellem indbetalinger til og udbetalinger fra disse forsikringer, som skyldes meget lave priser på grund af årelang hård konkurrence i markedet.

Citater fra administrerende direktør, Bo Normann Rasmussen

- Vi har oplevet fremgang i alle vores salgskanaler i 2019, og vi er vokset betydeligt målt på både indbetalinger og antal kunder. Hvis vi ser bort fra Skandia-bestanden, så har vi fået to nye kunder ind i AP Pension, hver gang en kunde har forladt os. Med en netto kundetilvækst på 6.800 kunder synes jeg, at vi viser, at vi står stærkt på firmapensionsmarkedet.

- Lanceringen af AP Bæredygtig var en vigtig milepæl i AP Pension, og vi er glade for, at produktet har klaret sig rigtig godt i sit første halve leveår. Seks måneder er kort tid i investeringssammenhæng, men jeg tror grundlæggende på, at bæredygtige investeringer vil give attraktive afkast på den lange bane. Og valget om at spare op i AP Bæredygtig bør netop træffes på baggrund af langsigtede forventninger, og at man som pensionsopsparer ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid med sine pensionspenge.

- AP Pension har taget en række skridt for at genskabe balancen på SUL-området, og vi begyndte allerede i 2018 at hæve priserne. Det har haft en vis effekt, men vi forventer at se en forstærket effekt af tiltagene i årene fremover, i takt med at nye pensionsaftaler indgås og gamle fornyes. I 2019 har den faldende rente betydet, at vi har været nødt til at øge vores hensættelser yderligere, og det har også gjort det væsentligt dyrere at give rabatter. Det har ramt alle i branchen, også AP Pension.

- Vi har iværksat en række nye initiativer, som skal bidrage til, at vi kommer til at opleve færre langvarige sygdomsforløb fremover. For det første hjælper vi virksomhederne med at implementere forebyggende indsatser, som skal reducere sygefraværet – særligt det langvarige. Og for det andet har vi oprettet en særlig enhed, som kan yde tidlig støtte og hjælp til både virksomheden og den ansatte, når de første problemer begynder viser sig. En tidlig indsats med den rette hjælp og støtte kan mange gange forkorte et sygdomsforløb væsentligt.

Se og download årsrapporten her

Kontaktinformation:

Bo Normann Rasmussen
Adm. direktør, AP Pension
6161 0592 (BNR@appension.dk)
 
Nicolai Nielsen
Pressechef, AP Pension
4083 9973 (NIC@appension.dk)
 

Hoved- og nøgletal

Antal kunder (inkl. gruppeliv)  457.700
Samlede indbetalinger  15,3 mia. kr.                                                                                       
Samlet investeringsafkast før skat  15,9 mia. kr. 
Årets resultat efter skat  -71,9 mio. kr.
Balance  161,3 mia. kr. 
Solvensdækning  223 % 

 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.