• Samfundsansvar

2019 blev rekordernes år i AP Pension

I AP Pension har vi netop offentliggjort vores årsrapport for 2019. Det blev et år, hvor vi fik rekordmange nye kunder, og hvor kunderne samtidig indbetalte mere til AP Pension end nogensinde. Afkastet til vores kunder slog også rekord og rundede 15,9 mia. kr. før skat. Vi blev samtidig det første danske pensionsselskab til at tilbyde en fuld bæredygtig investeringslinje. På resultatsiden endte 2019 med et underskud på 71,9 mio. kr. efter skat.

2019 er det første fulde regnskabsår efter, at vi i AP Pension købte Skandias danske forretning. Og netop købet af Skandia var hovedårsag til, at flere end 100.000 nye kunder i 2019 blev budt velkommen i vores kundefællesskab.

Kundernes samlede indbetalinger voksede med knap 50 procent til 15,3 mia. kr. mod 10,2 mia. kr. i 2018. En stor del af væksten i indbetalinger hænger naturligt sammen med tilgangen af kunder fra Skandia. Men også fra vores egen salgsafdeling, nærpension-samarbejdet med en lang række danske pengeinstitutter, samarbejdet med pensionsmæglere og ikke mindst vores nye salgskanal af selvstændige forsikringsformidlere, som er blevet videreført fra Skandia, bidrog til væksten i både kunder og indbetalinger.

- Vi har oplevet fremgang i alle vores salgskanaler i 2019, og vi er vokset betydeligt målt på både indbetalinger og antal kunder. Hvis vi ser bort fra Skandia-bestanden, så har vi fået to nye kunder ind i AP Pension, hver gang en kunde har forladt os. Med en netto kundetilvækst på 6.800 kunder synes jeg, at vi viser, at vi står stærkt på firmapensionsmarkedet, siger AP Pensions adm. direktør, Bo Normann Rasmussen om fremgangen i 2019.

Højeste investeringsafkast i AP Pensions historie

I 2019 opnåede vi i AP Pension det højeste investeringsafkast i vores 100-årige historie på 15,9 mia. kr. før skat. Generelt var det aktiemarkedet, der bidrog til de høje afkast i 2019, men også vores ejendomsinvesteringer præsterede flotte afkast. Generelt var det kunder med mange risikoaktiver, der fik de højeste afkast. I markedsrente var der f.eks. et gennemsnitligt afkast på 16,1 procent før skat til vores kunder, mens investeringsafkastet før skat i gennemsnitsrente blev 6,3 procent.

Set over de seneste tre år har vores kunder i markedsrente fået nogle af de højeste afkast blandt de kommercielle selskaber. F.eks. har en kunde med 20 år til pension fået 7,9 procent i gennemsnitligt årligt afkast før skat. Til sammenligning ligger gennemsnittet for de kommercielle selskaber på 6,8 procent i samme periode.

Fuld bæredygtig investeringslinje

I juni 2019 lancerede vi den bæredygtige investeringslinje, AP Bæredygtig. Dermed kunne vi, som de første i Danmark, tilbyde vores kunder at placere hele eller en del af pensionsopsparingen i et bæredygtigt pensionsprodukt. Det gælder, uanset om en kunde ønsker et livscyklusprodukt eller en fast risikoprofil. Investeringerne i AP Bæredygtig er særligt udvalgte, fordi de skal understøtte en bæredygtig udvikling og FN’s verdensmål.

En kunde med 30 år til pension opnåede et afkast på over 11 procent før skat i AP Bæredygtig, de første seks måneder produktet var på markedet. Det var det højeste afkast blandt alle pensionsprodukter på markedet med sammenlignelig risiko.

Bo Normann Rasmussen ser AP Bæredygtig som en milepæl for AP Pension.

- Lanceringen af AP Bæredygtig var en vigtig milepæl i AP Pension, og vi er glade for, at investeringslinjen har klaret sig rigtig godt i sit første halve leveår. Seks måneder er kort tid i investeringssammenhæng, men jeg tror grundlæggende på, at bæredygtige investeringer vil give attraktive afkast på den lange bane. Og valget om at spare op i AP Bæredygtig bør netop træffes på baggrund af langsigtede forventninger, og at man som pensionsopsparer ønsker at bidrage til en mere bæredygtig fremtid med sine pensionspenge, siger den adm. direktør.

Årets resultat

Årets resultat udgør et underskud på knap 72 mio. kr. mod et overskud på 59 mio. kr. i 2018. Under hensyntagen til de omkostninger, der er forbundet med integrationen af Skandia, anser vi resultatet for acceptabelt.

I resultatet er desuden indeholdt et underskud på syge- og ulykkesforsikringer (SUL) på 892 mio. kr., som vi ikke finder tilfredsstillende. En betydelig del af underskuddet på SUL skyldes årets store rentefald, men der er samtidig en ubalance mellem indbetalinger til og udbetalinger fra disse forsikringer, som skyldes meget lave priser på grund af årelang hård konkurrence i markedet.

Underskuddet på syge- og ulykkesforsikringer betyder, at der ikke vil blive udloddet AP Loyalitetsbonus i år.

- Det er AP Pensions ambition at udlodde en del af overskuddet i selskabet til kunderne, men det vil altid have større vægt for bestyrelsen at drive AP Pension på en betryggende måde, end at udlodde loyalitetsbonus. AP Loyalitetsbonus er således en mulighed, når økonomien i selskabet er til det, siger Bo Normann Rasmussen og fortsætter:

- Vi ser positivt på muligheden for at udbetale loyalitetsbonus igen næste år, og vores budgetter viser, at vi vil få overskud i 2020. Dog kan den nuværende coronakrise, hvis den udvikler sig til en større økonomisk nedtur for hele verdenssamfundet, påvirke muligheden for at udlodde bonus. 

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.