• Bæredygtighed

Regnskab 2018: Eksplosiv vækst og massiv kundetilgang

2018 blev et godt år for AP Pension. Pensionsselskabet kom ud af året med et resultat på 217 mio. kr. før udlodning af AP Loyalitetsbonus og på 61 mio. kr. efter udlodningen.

På et pensionsmarked, der er præget at stor konkurrence, står AP Pension ved udgangen af 2018 meget stærkt. Pensionsselskabet kan fremvise en rekordstor fremgang i de samlede præmier, som er steget med 38 procent, så de ender på 10,3 mia. kr. i 2018.

I løbet af 2018 har AP Pension budt 46.000 nye kunder velkommen. Fremgangen kommer dels fra overtagelsen af Nykredit Livsforsikring A/S, dels fra samarbejdet med en række pengeinstitutter via AP Pensions datterselskab nærpension. Men derudover kommer der også rigtig mange nye kunder fra AP Pensions egen salgskanal og fra samarbejdet med pensionsmæglerne.

På afkastsiden var 2018 et mere vanskeligt år end det foregående år. Hvor det foregående år var præget af høje positive afkast, så vendte vindene i 2018, hvorfor året som helhed for markedsrente endte med negative afkast, mens afkastet i gennemsnitsrente blev positivt med 0,7 procent. I en sammenligning med de øvrige kommercielle pensionsselskaber lå AP Pension ved udgangen af 2018 afkastmæssigt placeret midt i feltet. En pensionsopsparing skal ses som en langsigtet investering, og i gennemsnit inden for de seneste tre år er AP Pension med helt i top med det bedste resultat blandt de kommercielle selskaber, med et årligt afkast på 5,0 procent for pensionsopsparinger med markedsrente og 20 år til pension.

Via effektivetsforbedringer og stor kundetilgang er det lykkedes AP Pension at sænke de administrative omkostninger pr kunde (også kaldet nøgletal N5) til 869 kr. i 2018 mod 883 kr. i 2017.

AP Pensions kunder kan også glæde sig over, at de igen i 2018 fik AP Loyalitetsbonus. Pensionsselskabet udloddede således 200 mio. kr. fra egenkapitalen. For 2017 og 2018 har pensionsselskabet udloddet 934 mio. kr. fra egenkapitalen til sine kunder.

2018 var også året, hvor AP Pension indgik aftale med Skandia om køb af selskabets danske pensionsforretning. Købet blev endeligt den 2. januar 2019, og aftalen varsler et 2019, som ikke bare byder på en 100 års fødselsdag for AP Pension, men også en sammenlægning med Skandia og et velkommen til 93.000 nye kunder. 2019 ser dermed ud til at blive et mindst lige så spændende år som 2018.

Hovedpointer for 2018

  • Rekordhøj vækst i bruttopræmierne på 38 procent til 10,3 mia. kr.
  • Eksplosiv vækst på 46.000 nye kunder
  • Udloddet yderligere AP Loyalitetsbonus
  • Faldende administrative omkostninger pr. kunde
  • Afkastmæssigt et vanskeligere år end tidligere år

Bo Normann Rasmussen, adm. direktør i AP Pension, siger følgende om årsregnskabet

- Jeg er utrolig stolt. Vi leverer et solidt årsregnskab for 2018, hvor vi kan fremvise en markant vækst i antallet af kunder og en vækst i vores bruttopræmieindtægter på 38 procent, så de runder de magiske 10 mia. kr.

- Generelt vinder vi i øjeblikket markedsandele, og jeg ser vores årsresultat som et bevis på, at flere og flere får øjnene op for den værdiskabelse, der er ved at være en del af et kundeejet pensionsselskab som os, hvor vi kun har én ejer - nemlig vores kunder.

- Da vi gik ind i 2018, var vores forventning, at det ville blive et sværere afkastår end 2016 og 2017. Vi havde dog en tro på, at vi ville stå med positive afkast, når vi kom ud af 2018, men ved årets udgang må vi sande, at det for markedsrente produkterne ikke holdt stik. Vores forventninger er dog, at vi igen i 2019 vil se positive afkast, men i en lavere skala, end hvad vi tidligere har set.

- 2018 var også året, hvor vi indgik en aftale med Skandia om køb af deres danske aktiviteter. Købet viser, at vi som kundeejet selskab har den finansielle styrke til at foretage et så vigtigt skridt for vores egne og Skandias mange danske kunder. På et pensionsmarked præget af hård konkurrence medvirker købet til, at vores kunder også fremover får de bedste pensions- og forsikringsløsninger, samtidig med at vores omkostningseffektivitet forbedres.

For yderligere oplysninger:

Bo Normann Rasmussen
Adm. direktør, AP Pension
6161 0592

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.