• Bæredygtighed

100-års fødselsdag: AP Pension – kundernes selskab gennem 100 år

Det er de færreste virksomheder, der når at fylde 100 år, men den 8. september 2019 kan AP Pension fejre sin 100 års fødselsdag. På trods af den høje alder står AP Pension stærkere end nogensinde, og er et af de førende pensionsselskaber på markedet.

AP Pension blev grundlagt på andelsbevægelsens principper om ejerskab og demokrati af en bred kreds af landets andelsvirksomheder. Kunderne ville selv eje deres selskab og bestemme over det via deres valgte repræsentanter.

Og de principper gælder stadig i dag 100 år efter.

Det er kunderne, der vælger bestyrelsen, og kundeejerskabet betyder, at det alene er hensynet til kunderne, AP Pension har som pejlemærke.

Gennem de seneste 100 år er der sket rigtig meget i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. AP Pension har fulgt med hele vejen og har taget aktiv del i udviklingen og er i dag blandt de største aktører på det danske pensionsmarked. Meget har ændret sig i AP Pension, siden en bred kreds af landets fremsynede andelsvirksomheder etablerede selskabet i 1919, men de grundlæggende værdier står uændrede.

Gennem årene har AP Pension udviklet sig til at blive et mere kommercielt orienteret selskab. En udvikling der er fortsat frem til i dag, og som er helt afgørende for udviklingen af AP Pension, forklarer adm. direktør i AP Pension, Bo Normann Rasmussen.

- Helt frem til slutningen af 1980’erne var sammenholdet blandt andelsvirksomhederne og deres ejerskab til AP Pension meget afgørende. Med direktørduoen Holger Dock og Hans Boye Clausen ved roret blev AP Pension gradvist mere kommercielt orienteret, og den udvikling er fortsat frem til i dag, hvor det er helt afgørende, at vi agerer på markedsvilkår og er konkurrencedygtige, fortæller Bo Normann Rasmussen om den udvikling, der har været med til at manifestere AP Pension som en af de væsentligste aktører på det danske pensionsmarked.

Tro mod rødderne

AP Pension er gennem de første 100 år forblevet tro mod rødderne i andelsbevægelsen, og kundeejerskabet og selskabets demokratiske struktur har de seneste år været med til at øge konkurrencekraften i AP Pension.

- Transformationen fra andelsforening til kommercielt pensionsselskab er lykkedes, fordi vi er tro mod andelsbevægelsens værdier om demokrati og overskudsdeling. Andelsvirksomhederne sikrede AP Pension en god basis, og i kraft af særdeles flotte afkast af investeringerne lykkedes det op gennem 1990’erne og ind i det nye årtusinde at udvide kundegrundlaget. Gennem de seneste fem-ti år kan vi se, at kundeejerskabet, overskudsdelingen og vores demokratiske struktur har været med til at øge vores konkurrencekraft, siger Bo Normann Rasmussen.

Skandias kunder kommer med i AP Pension

I dag er konkurrencen blandt landets pensionsselskaber hård, men på trods af det er væksten i AP Pension fortsat. Alene i 2018 har AP Pension budt 46.000 nye kunder velkommen. Fremgangen kommer dels fra overtagelsen af Nykredit Livsforsikring A/S, dels fra samarbejdet med en række pengeinstitutter via AP Pensions datterselskab nærpension. Men derudover kommer der også mange nye kunder fra AP Pensions egen salgskanal og fra samarbejdet med pensionsmæglerne.

Med virkning fra januar 2019 har AP Pension købt det svenske pensionsselskab Skandias danske pensionsforretning. Dermed er der udsigt til fornyet vækst, som kommer alle kunder til gode i form af stordriftsfordele.

AP Pension runder milepæl

De senere års kraftige vækst har ført til, at de samlede årlige indbetalinger i AP Pension rundede 10 mia. kroner i 2018. Det er mere end de samlede aktiver udgjorde ved 75-års jubilæet.

De mange indbetalinger har sammen med solide afkast af investeringerne løftet selskabets samlede reserver til cirka 160 mia. kroner

Ved indgangen til jubilæumsåret kunne AP Pension tælle mere end 400.000 kunder.

For yderligere oplysninger:

Bo Normann Rasmussen                 
Adm. direktør, AP Pension
6161 0592

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.