• CSR

Tildeling af lejligheder

Ledige lejligheder tildeles boligsøgende på ventelisten efter følgende prioriterede rækkefølge:

Prioritet 1
  • Kunder i AP Pension og Skandia samt medarbejdere i AP Pension.
  • Ægtefæller, registrerede partnere og samlevere indtræder i kundens rettigheder ved kundens dødsfald.
  • Tidligere ægtefæller og registrerede partnere, der har bevaret retten til ægtefællepension, indtræder i kundens rettigheder ved kundens dødsfald.
Prioritet 2
  • Børn*, børnebørn og forældre til kunder i AP Pension og Skandia samt børn*, børnebørn og forældre til medarbejdere i AP Pension.
Prioritet 3
  • Ikke-kunder af AP Pension og Skandia.

 

*Biologiske børn og adoptivbørn, som ville være berettiget til børnepension.

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 17.00 alle hverdage.