• Samfundsansvar

Engangsindbetaling til ratepension og livsvarig livrentepension

Denne blanket anvendes til engangsindbetaling på din eksisterende private pensionsordning med det angivne policenummer. Derfor gælder de vilkår, du allerede har på den ordning også for din engangsindbetaling. Har du spørgsmål, eller ønsker du rådgivning, er du velkommen til at kontakte os på 7080 5036 eller via vores formular på appension.dk/kontakt.

Hvis engangsindbetalingen skal have skattemæssig virkning for indkomståret 2024, skal vi modtage blanketten og ovennævnte dokumentation senest den 27. december 2024. Vurderer vi, at de modtagne oplysninger er tilstrækkelige, sender vi dig en e-mail med hvilket reg. nr. og kontonr., du skal indbetale på. Du skal indbetale senest den 29. december 2024.

Vælg 'næste trin' for at udfylde blanketten digitalt. Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger, skal du underskrive digitalt.

Personlige oplysninger:

Engangsindbetaling

Hvor meget kan du indbetale?
Du må indbetale op til 63.100 kr. (2024) på en ratepension. Vær opmærksom på, at reglerne for hvor meget du kan indbetale til ratepension, gælder uanset, om indbetalingerne sker privat eller via din arbejdsgiver og på tværs af selskaber. Vi kan ikke se, hvad du indbetaler til ratepension andre steder. Der er ikke loft over beløbet, du kan indbetale til livsvarig livrentepension.

Engangsindbetaling

Modtager vi et beløb, der er mindre end det angivne, placerer vi det på pensionsordningen. Er det indbetalte beløb større end det angivne, tilbagefører vi det overskydende beløb til den konto, det er indbetalt fra.

Vælg, hvordan engangsindbetalingen skal placeres (sæt et kryds):

Vigtig information

Skattemæssige forhold
Hvordan din engangsindbetaling behandles skattemæssigt afhænger af, om du indbetaler til ratepension eller livsvaring livrentepension.

Ratepension
Du har fuldt fradrag i din personlige indkomst for indbetalinger op til 63.100 kr. (2024). Ratepensionen udbetales løbende i 10 til 30 år, når du går på pension. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne.

Livsvarig livrentepension
Du har fuldt fradrag i din personlige indkomst for engangsindbetalinger op til det maksimale årlige fradrag på 58.100 kroner (2024). Det forudsætter, at du ikke bruger denne beløbsgrænse til andre private pensioner. Ved større indbetalinger skal fradraget som udgangspunkt fordeles med 1/10 årligt i 10 år. Den livsvarige livrente udbetales løbende lige så længe, du lever, når du går på pension. Du skal betale indkomstskat af udbetalingerne.

Investering
På appension.dk/minpension under 'Investering' og dernæst 'Indbetaling', kan du se, hvordan engangsindbetalingen investeres. Det kan du ændre efterfølgende. På appension.dk/minpension under 'Investering' og dernæst 'Investeringsguide' kan du få hjælp til at finde den rette investering af din pensionsopsparing.

Omkostning
Du betaler en procentdel af engangsindbetalingen i omkostninger. Procentdelen afhænger af engangsudbetalingernes størrelse, og hvor meget du har indbetalt i forvejen. På appension.dk/minpension under 'Omkostninger' kan du se de omkostninger, der gælder for dig. Du er også velkommen til at kontakte os, hvis du vil kende dine omkostninger.

Sådan behandler vi personoplysninger
AP Pension behandler personoplysninger i overensstemmelse med blandet andet persondatalovgivningen. Det kan du læse mere om i vores persondatapolitik, som du finder på appension.dk/persondatapolitik. Du kan også få sendt persondatapolitikken med post ved at kontakte os på 3916 5000

Information om din transaktion

Dokumentation for dine økonomiske forhold
Du skal sende en læsbar kopi af din seneste årsopgørelse, som du finder på skat.dk.
Har du efter din seneste årsopgørelse fået et større økonomisk råderum, end hvad der fremgår af opgørelsen, skal du udfylde årsagen herunder.

Vær opmærksom på, at du skal vedlægge dokumentation, uanset hvilken årsag du vælger.

Indsend og underskriv

Du har nu udfyldt alle nødvendige oplysninger og mangler at underskrive din aftale om indskud. Vi har brug for dokumentation af indtægt i form af seneste årsopgørelse. Du legitimerer dig ved, at du i forbindelse med fremsendelsen af dokumentation for din økonomiske formåen, underskriver med MitID

Når vi beder om legitimation og dokumentation af dine økonomiske forhold, er det fordi vi skal overholde hvidvaskloven. Vi kan have behov for at indhente yderligere oplysninger, hvis ovennævnte ikke er tilstrækkeligt. Når vi har fået alle oplysninger fra dig, kan vi vurdere, om du kan indbetale engangsindbetalingen.

Husk også at sende eventuel anden dokumentation som angivet i blanketten

 

Klik på ’Send’ for at underskrive digitalt

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.