• Bæredygtighed

Vejledning til arbejdsgivererklæring​en

Jeres virksomhed har valgt at oprette eller ændre en pensionsaftale hos AP Pension, og derfor skal I som arbejdsgiver udfylde en arbejdsgivererklæring.

 

Hvorfor er arbejdsgivererklæringen vigtigt?

Arbejdsgivererklæringen indgår i AP Pensions vurdering af, hvilke medarbejdere, der kan blive omfattet af den nye pensionsaftale eller ændringen. 

 

Sådan skal I udfylde arbejdsgivererklæringen

Erklæringen gælder for alle medarbejdere, der er omfattet af pensionsaftalen. 

Erklæringen skal udfyldes gældende pr. ikrafttrædelsesdatoen, med den viden, I har om medarbejderne på den dato.​

Ikrafttrædelsesdato er den dato medarbejderne bliver omfattet af pensionsaftalen. I har mulighed for at udfylde erklæringen på datoen, eller hverdagen forinden, hvis ikrafttrædelsesdatoen er en weekend, helligdag eller virksomheden har lukkedag. 

Erklæringen skal være modtaget i AP Pension senest fem hverdage efter ikrafttrædelse.

I skal nævne alle medarbejdere, der opfylder et eller flere af de kriterier, der står på erklæringen. Hver medarbejder skal oplyses højst én gang, men med alle relevante kriterier. Se nærmere forklaring på arbejdsgivererklæringen. 

Skriv navn, CPR-nummer, privat telefon og privat e-mail på medarbejderne. Vi skal bruge oplysningerne, så vi kan kontakte medarbejderne. 

Hvis I har spørgsmål til udfyldelse af erklæringen, skal I tage fat i jeres kontaktperson. 

Hvad sker der med de nævnte medarbejdere?

Som arbejdsgiver skal I ikke foretage jer mere. AP Pension vurderer oplysningerne på de enkelte medarbejdere. Hvis vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi jer eller medarbejderen.

Vælg 'næste trin' for at udfylde blanketten. Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger, skal du underskrive med MitID Erhverv.

Virksomhedsoplysninger:

 

Ingen af disse oplysninger bliver gemt, før du har skrevet under med MitID Erhverv.

Oplysning om medarbejdere

Som arbejdsgiver beder vi jer, om at oplyse os om medarbejdere, der opfylder ét eller flere af nedenstående kriterier. I skal gøre det i overensstemmelse med den viden, I har om medarbejderne, den dag pensionsaftalen er gældende pr. eller hverdagen forin-den, hvis ikrafttrædelsesdatoen er en weekend, helligdag eller virksomheden har lukkedag.

I skal være opmærksomme på, at det kan få økonomiske konsekvenser både for medarbejderne og for jer som arbejdsgiver, hvis I ikke udfylder arbejdsgivererklæringen korrekt. I kan pådrage jer erstatningsansvar for tab som følge af fejl i udfyldelsen.

Hver medarbejder skal oplyses højst én gang, men med alle relevante kriterier – skriv nummeret/numrene fra listen. Vi beder jer angive antal timer ved kriterie 2 eller 3.

Kriterier
Vi beder jer nævne alle de medarbejdere, der

  1. er sygemeldt på fuld tid. (Angiv første sygedag).
  2. 2. er delvist sygemeldt. (Hvad er den aftalte arbejdstid om ugen? Angiv første sygedag og antal timer).
  3. er ansat på nedsat tid af helbredsmæssige årsager. (Hvad er den aftalte arbejdstid om ugen? Angiv antal timer).
  4. er ansat i fleksjob, skånejob, ressourceforløb, arbejdsprøvning, under revalidering/for-revalidering og/eller får offentlig før-tidspension, anden pension eller invaliditetsydelse.
  5. er ansat med løntilskud, har indgået en særlig aftale vedr. sygedagpengeforpligtelsen (f.eks. en §56-aftale) og/eller er i job-afklaringsforløb.
  6. har en igangværende ansøgning om dækning ved tab af erhvervsevne hos tidligere pensionsleverandør og/eller får udbetaling af dækning ved tab af erhvervsevne. (Udbetaling er til arbejdsgiver eller medarbejder selv).
  7. er på orlov uden pensionsindbetalinger.
  8. ved tilrettelæggelse af arbejde, arbejdsplads eller arbejdstid er taget individuelle hensyn til af helbredsmæssige årsager.

For hver medarbejder anføres navn, CPR-nummer, privat telefon og privat e-mail.

Hvis en medarbejder er omfattet af flere punkter, skal de alle anføres.

 

Har du én eller flere medarbejder, der opfylder ovenstående kriterier?

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 1 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 1 (2/2):

 

Har I ikke flere medarbejdere, der opfylder kriterierne, skal I fjerne markeringen nedenfor. Klik derefter "næste trin"

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 2 (1/2):

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 2 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 3 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 3 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 4 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 4 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 5 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 5 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 6 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 6 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 7 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 7 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 8 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 8 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 9 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 9 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 10 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 10 (2/2):

 

Har du mere end 10 medarbejdere bedes du signere denne erklæring og oprette en ny via samme link

Bekræftelse

 

Jeres arbejdsgivererklæring er nu klar til underskrift.​

Hvis I vil gemme en kopi af den udfyldte arbejdsgivererklæring, inden I underskriver dokumentet, så tryk på download-pil i nederste højre hjørne efter "Gå til underskrift".

Arbejdsgivererklæringen er ikke vedhæftet den bekræftelsesmail, I modtager efter underskrift. 

AP Pension behandler personoplysninger i overensstemmelse med blandt andet persondatalovgivningen. Det kan I læse mere om i vores persondatapolitik, som I finder på appension.dk/persondatapolitik. I kan også få sendt persondatapolitikken med post ved at kontakte os på 3916 5000.

 

Hvilken e-mail skal vi sende en bekræftelse til?

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.