• Samfundsansvar

Vejledning til arbejdsgivererklæring​en

Jeres virksomhed har valgt at oprette eller ændre en pensionsaftale hos AP Pension, og derfor skal I som arbejdsgiver udfylde en arbejdsgivererklæring.

 

Hvorfor er arbejdsgivererklæringen vigtigt?

Arbejdsgivererklæringen indgår i AP Pensions vurdering af, hvilke medarbejdere, der kan blive omfattet af den nye pensionsaftale. 

Det er vigtigt for jer som arbejdsgiver og for AP Pension, at ingen medarbejdere mister deres nuværende forsikringsdækninger, før det er afklaret, om de kan forsikres hos AP Pension.

Derfor skal de medarbejdere, I anfører på listen, fortsætte deres forsikringsdækninger hos jeres hidtidige leverandør og dermed bevare forsikringsdækningerne uændrede. Det betyder, at I skal fortsætte indbetalingen til jeres hidtidige leverandør for disse medarbejdere. 

 

Sådan skal I udfylde arbejdsgivererklæringen

Erklæringen gælder for alle medarbejdere, der er omfattet af pensionsaftalen. 

Erklæringen skal udfyldes gældende pr. ikrafttrædelsesdatoen, med den viden, I har om medarbejderne på den dato.​

Ikrafttrædelsesdato er den dato medarbejderne bliver omfattet af pensionsaftalen. I har mulighed for at udfylde erklæringen på datoen, eller hverdagen forinden, hvis ikrafttrædelsesdatoen er en weekend, helligdag eller virksomheden har lukkedag. 

Erklæringen skal være modtaget i AP Pension senest fem hverdage efter ikrafttrædelse.

I skal nævne alle medarbejdere, der opfylder et eller flere af de årsager, der står på erklæringen. Hver medarbejder skal oplyses højst én gang, men med alle relevante årsager. Se nærmere forklaring på arbejdsgivererklæringen. 

Skriv navn, CPR-nummer, privat telefon og privat e-mail på medarbejderne. Vi skal bruge oplysningerne, så vi kan kontakte medarbejderne. 

Hvis I har spørgsmål til udfyldelse af erklæringen, skal I tage fat i jeres kontaktperson. 

Hvad sker der med de nævnte medarbejdere?

Som arbejdsgiver skal I ikke foretage jer mere. AP Pension vurderer oplysningerne på de enkelte medarbejdere. Hvis vi har brug for flere oplysninger, kontakter vi jer eller medarbejderen.

Vælg 'næste trin' for at udfylde blanketten. Når du har udfyldt alle nødvendige oplysninger, skal du underskrive med MitID Erhverv.

Virksomhedsoplysninger:

 

Ingen af disse oplysninger bliver gemt, før du har skrevet under med MitID Erhverv.

Oplysning om medarbejdere

I forbindelse med skift af pensionsleverandør har AP Pension brug for en Arbejdsgivererklæring. 

Arbejdsgivererklæringen skal være med til at sikre, at der bliver taget hånd om medarbejdere, der på leverandørskiftetidspunktet har nedsat arbejdskapacitet, eller som er på orlov (uden pensionsindbetalinger) i forhold til 1) at bevare pensionsordningen hos tidligere pensionsleverandør eller 2) at overgå til AP Pension.

I skal som arbejdsgiver oplyse os om medarbejdere, der har nedsat arbejdskapacitet af én af nedenstående årsager, eller som er på orlov (uden pensionsindbetalinger). I skal gøre det i overensstemmelse med den viden, I har om medarbejderne den dag pen-sionsaftalen træder i kraft eller hverdagen forinden, hvis ikrafttrædelsesdatoen er en weekend, helligdag eller virksomheden har lukkedag. Hver medarbejder skal oplyses højst én gang, men med alle relevante årsager.

  • Sygemeldt eller delvist sygemeldt.
  • Ansat på nedsat tid af helbredsmæssige årsager.
  • Ansat i fleksjob.
  • Ansat, som den tidligere pensionsleverandør behandler en ansøgning om udbetaling ved tab af erhvervsevne for.
  • Ansat, for hvem enten I eller den ansatte selv modtager udbetaling ved tab af erhvervsevne for.
  • Ansat, som er på orlov (uden pensionsindbetalinger).

I skal være opmærksomme på, at det kan få økonomiske konsekvenser både for medarbejderne og for jer som arbejdsgiver, hvis arbejdsgivererklæringen ikke udfyldes korrekt. I kan pådrage jer erstatningsansvar for tab som følge af fejl i udfyldelsen. Hvis I har spørgsmål til udfyldelse af erklæringen, skal I tage fat i jeres kontaktperson.

For hver medarbejder anføres navn, CPR-nummer, privat telefon og privat e-mail.

Dato for første sygedag skal angives
for de medarbejdere, der er syge-meldt/delvist sygemeldt.

Arbejdstid skal angives i timer pr. uge for delvist sygemeldte og ansatte på nedsat tid af helbredsmæssige årsager.

Hvis en medarbejder er omfattet af flere punkter, skal de alle anføres.

 

Har du én eller flere medarbejder, der opfylder ovenstående kriterier?

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 1 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 1 (2/2):

 

Har I ikke flere medarbejdere, der opfylder kriterierne, skal I fjerne markeringen nedenfor. Klik derefter "næste trin"

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 2 (1/2):

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 2 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 3 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 3 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 4 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 4 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 5 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 5 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 6 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 6 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 7 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 7 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 8 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 8 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 9 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 9 (2/2):

 

Check boksen hvis der er flere medarbejdere at indberette, eller uncheck hvis dette er den sidste. Tryk derefter på Næste trin knappen.

Medarbejderoplysninger​

Medarbejder 10 (1/2):

Medarbejderoplysninger

Medarbejder 10 (2/2):

 

Har du mere end 10 medarbejdere bedes du signere denne erklæring og oprette en ny via samme link

Bekræftelse

 

Jeres arbejdsgivererklæring er nu klar til underskrift.​

Hvis I vil gemme en kopi af den udfyldte arbejdsgivererklæring, inden I underskriver dokumentet, så tryk på download-pil i nederste højre hjørne efter "Gå til underskrift".

Arbejdsgivererklæringen er ikke vedhæftet den bekræftelsesmail, I modtager efter underskrift. 

AP Pension behandler personoplysninger i overensstemmelse med blandt andet persondatalovgivningen. Det kan I læse mere om i vores persondatapolitik, som I finder på appension.dk/persondatapolitik. I kan også få sendt persondatapolitikken med post ved at kontakte os på 3916 5000.

 

Hvilken e-mail skal vi sende en bekræftelse til?

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.

Vi sidder klar til at hjælpe dig:

Mandag: 09.00-16.00
Tirsdag: 09.00-16.00
Onsdag:
09.00-16.00
Torsdag:
09.00-16.00
Fredag: 09.00-15.00

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.