• CSR

Ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

I AP Pension har vi længe arbejdet med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab. Det vil sige, at vi går i dialog med selskaber, som ikke lever op til vores krav om ansvarlighed, for at påvirke dem til at ændre på tingene. Og hvis dialogen ingen effekt har, holder vi op med at investere i dem og sætter dem på vores eksklusionsliste.

Vi arbejder blandt andet sammen med ISS Ethics om at påvirke virksomheder og stemme på deres generalforsamlinger, og senest har vi besluttet at deltage i investorfora som Climate Action 100+, hvor vi sammen med andre investorer søger at påvirke fx fossile selskaber i en mere bæredygtig retning.

Læs om AP Pensions arbejde med ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Læs mere om Climate Action 100+

Investeringssammensætning i AP Bæredygtig

Investeringerne i AP Bæredygtig består af tre aktivklasser: aktier, obligationer og reale aktiver.

Aktier

Der investeres typisk i 150-200 aktier i AP Bæredygtig. De udvælges blandt selskaber, der understøtter FN’s verdensmål med særligt fokus på klima. Udvælgelsen sker i et aktieunivers, hvor 20 procent eller mere af omsætningen kan kobles til et eller flere af FN’s 17 verdensmål. Det betyder, at gennemsnitligt 50 procent af selskabernes omsætning direkte matcher FN’s verdensmål mod cirka 10 procent i et bredt, globalt aktieindeks. Desuden kræver vi, at CO2-udledningen er mindst 50 procent lavere.

Læs mere om aktieinvesteringerne i AP Bæredygtig

Obligationer

Vi investerer i grønne og sociale obligationer, som udvælges blandt stats- og realkreditobligationer. De grønne obligationer finansierer projekter med fokus på klima- og miljøvenlig omstilling, f.eks. gennem bedre udnyttelse af spildevand eller forebyggelse af oversvømmelser. De sociale obligationer finansierer projekter, som blandt andet bidrager til afskaffelse af fattigdom og sult.

Reale aktiver

Der investeres i tre typer af såkaldte reale aktiver:

  • Vedvarende energi: Det vil sige havvindmøller, landvindmøller, solceller mv., som understøtter en bæredygtig udvikling af vores energiforbrug og direkte understøtter Paris-aftalen.
  • Danske ejendomme: Nye investeringer i danske ejendomme vil fremover være i byggeri, som er certificeret bæredygtigt i AP Pensions datterselskab, AP Ejendomme. I eksisterende ejendomme vil vi arbejde med forbedringer, som kan nedbringe energiforbruget, ligesom vi ser ind i mulighederne for at certificere eksisterende ejendomme. Vi har fravalgt ejendomsfonde, hvor vi ikke kan sikre, at investeringerne er bæredygtige.
    Læs mere om ejendomsinvesteringerne i AP Bæredygtig
  • Skov: Det er vores mål, at alle skovinvesteringer er certificerede i henhold til kriterierne fra FSC eller PEFC, for at sikre en vis minimumsstandard for bæredygtighed. I dag er cirka 60 procent af porteføljen certificeret, og der er en igangværende proces for at få certificeringen for den resterende del på plads.
    Læs mere om skovinvesteringerne i AP Bæredygtig

Fordelingen af investeringer i reale aktiver er cirka 60 procent i vedvarende energi, cirka 30 procent i danske ejendomme og cirka 10 procent i skov.

Beholdningsliste

Læs mere om fondene i AP Bæredygtig

Forventninger til afkast

Vi forventer at kunne skabe et konkurrencedygtigt afkast i forhold til det investeringsunivers af bæredygtige investeringer, vi kan investere i med AP Bæredygtig.

Risikoen i AP Bæredygtig vil være sammenlignelig med risikoen i en blandet investering, der består af både aktier, obligationer og alternativer, men det kan være nogle andre faktorer, der afgør, hvornår afkastet går op eller ned.

På grund af kravet om selskabernes bidrag til verdensmålene, er der fx en overvægt af selskaber fra medico- og healthcare-sektoren sammenlignet med et bredt, globalt aktieindeks. Det betyder, at hvis denne aktivklasse er inde i en god periode med stigende kurser, så vil aktierne i AP Bæredygtig alt andet lige klare sig bedre. Omvendt vil de typisk også blive hårdere ramt, hvis medico- og healthcare-aktier falder kraftigt.

Skriv til os, hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål eller brug for hjælp, kan du skrive til vores Kundecenter, der sidder klar til at hjælpe dig.

Ring til os, hvis du har brug for hjælp

Du er altid velkommen til at ringe til os.Vi sidder klar til at hjælpe dig alle hverdage mellem klokken 8.00 og 17.00.

AP Pension understøtter desværre ikke denne browser.

Men du kan se AP Pensions hjemmeside i enten Google Chrome, Firefox eller Edge – det gælder, uanset hvilken enhed du bruger.

Har du spørgsmål til pension, er du velkommen til at kontakte AP Pension på 3916 5000 mellem klokken 8.00 og 15.00 alle hverdage.